Inger Frogg Jørgensen: Asymmetri

Asymmetri

En samling kortprosatekster løst knyttet rundt en kvinnelig hovedperson med et skrudd blikk på tilværelsen. Tekstene byr på humor og alvor i en blanding som Inger Frogg Jørgensen mestrer til fullkommenhet. Boken er hennes skjønnlitterære debut.

ISBN-10:  82-90812-08-6
ISBN-13:  978-82-90-81208-4
Pris kr. 99,- + porto

Tilbake til bokliste