Leo Lionni: Lille Blå og Lille Gul

Lille Blå og Lille Gul

Leo Lionnis klassiske billedbok Lille Blå og Lille Gul har gledet barn og voksne over store deler av verden siden den kom ut i USA på slutten av femtitallet. Den forteller om de to vennene Lille Blå og Lille Gul som oppdager at noe skjer når de klemmer hverandre. Boken er oversatt til norsk av Pål H. Christiansen.

ISBN-10:  82-90812-04-3
ISBN-13:  978-82-90-81204-6
Pris kr. 198,- + porto

Tilbake til bokliste